Aktuálně

EVB party letos opět bude! 

Jsme rádi, že se tradice drží a i letos pro nás všechny studenti zorganizovali EVP párty. Akce proběhne 4.10. od 18h v Cabaret des Péchés. Těšíme se!

Podzimní den otevřených dveří 

 •  – od 10.00

Stojíme na pevných základech.  Jsme tady už 120 let a jsme součástí největší technické školy v ČR. Tradice nás zavazuje, ale umíme čelit aktuálním výzvám.

 

Jako bakalář budeš umět

 • navrhovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie, s kvalitním vnitřním prostředím a minimálním vlivem na životní prostředí
 • propojit návrh konstrukčního řešení budovy s návrhem technických zařízení
 • navrhovat efektivní opatření přinášející významné úspory provozních nákladů při změnách dokončených budov
 • integrovat obnovitelné zdroje energie v budovách
 • zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • optimalizovat způsob hospodaření s vodou v budovách, například její recyklaci a opětovné využití
 • pracovat s aktuálními právními předpisy a normami ve stavebnictví

Bakalářské studium

Jako inženýr budeš rozumět

 • multikriteriálnímu hodnocení budov
 • problematice akustiky v budovách a možnostem zabránění přenosu hluku a vibrací
 • problematice energetických auditů budov
 • diagnostice závad v tepelně-technických parametrech budov a provozních stavech základních technických systémů
 • systémům řízení inteligentních budov
 • problematice facility managmentu včetně návrhu optimalizace ekonomického provozu budov
 • stanovení nákladů životního cyklu budovy (Life-Cycle Costing) při optimalizaci jejího návrhu
 • projektovému managementu

Magisterské studium

Napsali o nás

Na FAST VUT otevřeli nové studijní programy. Řeší zdravé vnitřní prostředí i správné provozování budov zvut.cz
Přes dvacet bakalářů a téměř padesát magistrů nastoupilo v letošním školním roce do zcela nového studijního programu Environmentálně vyspělé budovy na Fakultě stavební VUT. Podle garanta programů Milana Ostrého dosud takto komplexně pojatá výuka na fakultě chyběla. Absolventi by v budoucnu měli být schopni na budovy i jejich provoz nahlížet v širším měřítku. S ohledem na vnitřní prostředí i okolí.
Přečíst článek
Na VUT v Brně začíná od září 2019 výuka nového programu Environmentálně vyspělé budovy tzb-info.cz
Od akademického roku 2019/2020 začíná na Fakultě stavební VUT v Brně výuka v nově akreditovaném čtyřletém bakalářském a v navazujícím třísemestrálním magisterském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy (EVB). Garantem programu je Doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
Přečíst článek