Magisterské studium

Absolvent bude znát principy multikriteriálního hodnocení budov, dále bude schopen navrhovat budovy s kvalitním vnitřním a bude připraven na možnost uplatnění se jako energetický auditor nebo energetický specialista. Absolvent získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na inteligentní budovy, dokáže stanovit náklady životního cyklu objektu a bude schopen uvažovat ve větším měřítku sídel, aby se uplatnil i ve státní správě na odborech výstavby nebo životního prostředí. Absolvent bude ovládat aktuální anglickou odbornou terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM, což je předpokladem pro úspěšné působení absolventa v praxi. Po předepsané délce praxe se bude moci autorizovat podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr.

  • prezenční forma studia
  • doba studia 1,5 roku (3 semestry)
  • přijatí studenti budou vybráni na základě přijímací zkoušky (podrobnější informace v sekci „zájemci o studium“)
  • směrnice magisterského studijního programu v prezenční formě zde ke stažení
  • členění magisterské práce a jednotlivé vyučující naleznete zde

EVB inženýr - přehled hlavních směrů

Udržitelná výstavba

Udržitelná výstavba by měla být jedním z klíčových témat každého studijního programu zaměřeného na stavebnictví. Jinak vyčerpáme dostupné zdroje surovin a náklady na výstavbu vystoupají do astronomických výšin. Proto se s ní v mnoha podobách budete setkávat i u nás.

Dynamické počítačové simulace

Počítačové modelování je v současné stavební praxi velmi žádané. V našem studijním programu se s ním setkáte v mnoha předmětech a jistě vás jeho podoba bude díky praktickým ukázkám bavit a zajímat.

Multikriteriální hodnocení

Jak už název tohoto oboru napovídá, stavby lze hodnotit z mnoha úhlů pohledu. My vás naučíme, jak je správně zkombinovat, abyste mohli optimalizovat své návrhy s ohledem k životnímu prostředí, sousedům, ale i peněžence investora.

Facility management

Multioborová disciplína, která pomáhá podpůrnými prostředky zajišťovat hlavní služby v rámci provozu daného objektu. Je pro vás tato definice špatně srozumitelná? Přijďte k nám, my vám všechno vysvětlíme!

Inteligentní budovy

Kdo z nás by nechtěl domácnost ovládat hlasem, mít dohled nad svou nemovitostí i při zahraniční cestě, dovolit objektu na základě meteorologických dat inteligentně řídit vnitřní prostředí? Jste jedni z mála, kteří budou mít znalosti na to, tyto sny ostatním plnili.

Smart city, region

Koncept chytrého města je často skloňovaný, ostatně kdo by dnes nechtěl být "smart". Reálný obsah a hlavně jeho skutečná aplikace je už složitější, města jsou s ním spíše na začátku. My vás chceme s principy chytrého města seznámit v celém kontextu.

Kvalita provádění a diagnostika staveb

Ne vždy se vše podaří napoprvé. Proto je dobré ovládat nástroje a postupy pro diagnostiku staveb, odhalování jejich vad a poruch. Samozřejmostí je pak i návrh vhodných opatření. Správná diagnostika staveb je náročná, ale našim absolventům určitě nebude dělat problémy.

Snižování hluku a vibrací

Hluk a vibrace jsou odvěký nepřítel staveb (a jejich obyvatel). Jejich dodatečné odstranění je velmi složité a drahé. Proto je podstatné, aby měl projektant povědomí o této problematice a dokázal ji v praxi řešit. U nás se proto akustice věnujeme v několika předmětech.

Studijní plán magisterského studia

1. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
NHA059 Hluk a vibrace v budovách 2 2 5 zá,zk
NHA060 Multikriteriální hodnocení pozemních staveb 2 2 5 zá,zk
NIA021 Kvalita provádění a diagnostika staveb 1 2 4 zá,zk
NTA036 Energetický audit budov 1 2 4 zá,zk
NTA037 Experimentální metody a měření 2 2 4 zá,–
NTA038 Systémy měření a regulace v TZB 2 1 5 zá,zk

zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
NAB028 Numerická a aplikovaná matematika 2 1 3 zá,zk
NBB011 Aplikovaná fyzika (EVB) 2 1 3 zá,zk

letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
NHA061 Inteligentní budovy 2 2 4 zá,zk
NHA062 Moderní opláštění budov 1 2 3 zá,zk
NHA063 Požární bezpečnost při provozu objektu 2 2 5 zá,zk
NHA064 Specializovaný seminář 2 3 –,kl
NTA039 Počítačové modelování 1 2 2 zá,–
NUA022 Facility management 1 2 2 5 zá,zk
NUA023 Projektování BIM 2 2 zá,–

letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
NUB018 Projektový management IPMA 2 2 4 zá,zk
NZB016 Prezentační dovednosti (EVB) 2 2 4 zá,zk
2. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
NHA065 Energetické úspory při rekonstrukcích 2 2 4 zá,zk
NHA066 Odborná praxe 10 2 zá,–
NHA067 Odborný projekt 2 2 zá,–
NTA040 Diplomový seminář (TZB) 3 5 –,kl
NTA041 Počítačové modelování 2 (TZB) 1 2 4 zá,zk
NUA025 Facility management 2 2 1 4 zá,–
NUA026 Smart city, region 2 1 3 zá,zk
NVA066 Ekonomika investic 2 1 4 zá,zk
NZA017 Právo 2 2 zá,–

 

 

Studijní plán magisterského studia zde ke stažení