Vy se ptáte, my odpovídáme

Jaké jsou možnosti autorizace absolventa EVB?

Autorizace bez nutnosti rozdílových zkoušek bude pro absolventy EVB možná v oborech Pozemní staveb a Technika prostředí staveb – specializace technická zařízení. Dále bude možná autorizace ve specializaci Energetické auditorství.

Jaký je rozsah bakalářské práce na EVB?

Závěrečná práce bude zaměřena na koncepční řešení obytné budovy (rodinný nebo bytový dům) jak po stránce stavební, tak po stránce TZB. Často se totiž stává, že vlivem nedostatečné koordinace musí projektant TZB řešit problémy zanedbané ve stavební části (např. požadavky na chlazení). Proto budou studenti ve své bakalářské práci řešit obojí současně.

Jaký je rozsah magisterské práce na EVB?

Podoba závěrečné práce je rozsahově a časově srovnatelná se závěrečnou prací na Ústavu pozemního stavitelství. Nicméně struktura se liší v jejím zaměření. Předmětem práce bude budova občanské vybavenosti. Samotná práce je rozdělena na 3 základní části. Část zpracovávaná na pozemním stavitelství je v rozsahu 35%, stejně tak patří 35 % z celkové práce technickému zařízení budov. Zbylých 30% je pak zaměřeno na konkrétní volitelnou část. Podrobnější popis najdete v části „magisterské studium“.

Kolik je v programu EVB pozemního stavitelství? Není zameřen primárně na technická zařízení budov?

Pozemní stavitelství a technická zařízení budov jsou v našem programu zastoupena rovnoměrně – stačí se podívat na náš studijní plán. Díky eliminaci některých „teoretických“ předmětů jsme jim dokonce mohli věnovat více prostoru.

Nebude u vás výuka těžší a časově náročnější, když se učí jak pozemní stavitelství tak TZB?

Časová skladba semestru, musí odpovídat jiným studijním programům. Není zde tedy více hodin výuky než na jiných programech vyučovaných na naší fakultě. Povedlo se nám ale omezit některé „teoretické“ předměty (matematika, fyzika) a nahradit je předměty pro vás důležitějšími (dřevostavby, BIM, inteligentní ovládání, stavebně fyzikální hodnocení apod).

Jste nový studijní program, předměty jsou tedy také nové a ještě nevyzkoušené?

Tvorba nového studijního programu je dlouhý a časově náročný proces. Snažili jsme proto v co největší míře předměty, které již dlouhá léta fungují, pouze modifikovat pro naše potřeby. Ano, máme i úplně nové předměty, které se na naší fakultě ještě neučili, ale u těch je kontinuita zajištěna vyučujícími s dlouholetou praxí v daném oboru.

V jaké výši se u vás platí školné?

Nejsme soukromá vysoká škola, proto se při běžném typu prezenčního studia školné neplatí.

Když se chci přihlásit do studijního programu EVB, mám se nyní hlásit na stavební inženýrství?

Ne. Stavební inženýrství (SI) je samostatný studijní program. Pokud si přesto podáte přihlášku na SI, můžete si před začátkem studia zažádat o její převedení do EVB. Studenti programu SI si po třech všeobecných semestrech volí specializaci (např. pozemní stavby nebo stavebně materiálové inženýrství), která určuje jejich další směřování. Ve srovnání s tím na EVB už od začátku směřujete k jasně danému cíli. 

Jak nejlépe se s vámi spojit v případě jiných dotazů než jsou zde zodpovězeny?

Máte několik možností. Můžete otázku položit přímo emailem garantovi studijního programu prostřednictvím emailu: , nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích InstagramFacebook. Pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.