Bakalářské studium

Absolvent tohoto studijního programu v průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou, základů počítačových simulací, v oblasti problematiky hospodaření s energiemi a dalších oblastech nutných pro optimální návrh environmentálně vyspělé budovy. Absolventi mohou svým odborným zaměřením působit v oblasti staveb pro bydlení, veřejných i výrobních staveb, a to nejen na území ČR, ale i v rámci EU.

  • prezenční forma studia
  • doba studia 4 roky (8 semestrů)
  • přijatí studenti budou vybráni na základě přijímací zkoušky (podrobnější informace v sekci „zájemci o studium“)
  • směrnice bakalářského studijního programu v prezenční formě zde ke stažení

EVB bakalář - přehled hlavních směrů

Vnitřní prostředí budov

Kvalitní vnitřní prostředí je jedním z hlavních ukazatelů zdravé a uživatelsky přívětivé budovy. Jedná se o komplexní problematiku, se kterou se budete v různých podobách setkávat napříč celým studiem.

Projektování BIM

BIM je zkratka, o které se v médiích často mluví, málokdo ale ví, co se pod ní vlastně skrývá. U nás se naučíte, jak vám BIM, tedy informační model budovy, opravdu pomoci. Zefektivní a zrychlí práci projektantů, stavbyvedoucích nebo facility managerů.

Technická zařízení budov

Člověk tráví více než 90 procent svého života v uzavřeném prostoru stavby. Mezi nejdůležitější profese, které se podílí na tvorbě kvalitního vnitřní prostředí budov, patří vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace či měření a regulace. Máme pro Vás všechny tyto specializované předměty.

Hospodaření s vodou v budovách

Šetrné hospodaření s vodou by mělo být přirozenou součástí našeho života. Vhodnou koncepcí staveb, dokážeme výrazně zlepšit nakládání s vodou a přispět k jejich celkové udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Dřevostavby

Jedná se o odborný předmět, který není v rámci jiného studijního programu vyučován. Dozvíte se v něm stručné základy o používaných dřevinách a jejich charakteristiky, dozvíte se také o výhodách a nevýhodách konkrétních konstrukčních systémů dřevostaveb a staveb na bázi dřeva. Dále si osvojíte i základy statiky dřevěných konstrukcí a praktické zkušenosti odborníků z praxe – například optimální skladby stěn nebo řešení vybraných kritických detailů.

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství je základem, který potřebujete pro následné zvládnutí dalších oblastí. Společně s TZB tvoří páteř našeho studijního programu, je tedy pochopitelné, že se s ním setkáte od samého začátku. A co se naučíte? Především tomu, že k projektování je třeba přistupovat komplexně. Proto si například na cvičeních vyzkoušíte, co obnáší stavební projekt většího RD od dispozic až k projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Stavebně fyzikální hodnocení

Současná stavební praxe je natolik komplexní, že se bez počítačového modelování prakticky neobejde. V našem studijním programu se s ním proto budete setkávat v mnoha předmětech plných praktických ukázek, rad a tipů, jak kvalitně navrhovat nejenom stavební konstrukce, ale i vnitřní prostředí v budovách.

Tepelná technika budov

Stavební tepelná technika se zabývá zejména návrhem a hodnocením tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce mají totiž zásadní vliv na energetickou náročnost budov a kvalitu vnitřního prostředí. Zvládnutí této problematiky je tak pro projektanta 21. století nutností. Protože jsme si tohoto vědomi, bude se jí zabývat hned několik předmětů.

Studijní plán bakalářského studia

1. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BAA012 Matematika 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BDA013 Stavební mechanika 1 (ENV) 2 3 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BHA021 Typologie budov 2 2 5 zá,zk
BUA007 Systémy CAD 1 2 3 zá,–

letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BDA014 Stavební mechanika 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BEA027 Geodézie a kartografie 2 2 4 zá,zk
BHA022 Pozemní stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
BUA008 Systémy CAD 2 2 2 zá,–

letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BIB010 Aplikace stavebních materiálů 2 2 4 zá,zk
BJB025 Progresivní stavební materiály 2 2 4 zá,zk
2. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BHA023 Pozemní stavitelství 3 2 2 5 zá,zk
BHA024 Tepelná technika budov 1 2 5 zá,zk
BLA019 Betonové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BOA016 Kovové konstrukce 1 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA013 Zdravotně technické instalace 2 2 5 zá,zk

letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BFA012 Základy geotechniky 2 2 5 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BHA026 Stavebně fyzikální hodnocení 1 2 3 zá,–
BLA020 Betonové konstrukce 2 (EVB) 2 2 5 zá,zk
BTA014 Vytápění 2 2 5 zá,zk
BTA015 Termomechanika 2 2 5 zá,zk
BUA009 Zpracování a analýza dat 2 2 zá,–
3. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BHA027 Akustika a denní osvětlení (EVB) 2 2 5 zá,zk
BHA028 Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov 1 2 4 zá,zk
BOA017 Kov a konstrukční sklo v nosných konstrukcích budov 2 2 4 zá,zk
BTA016 Vzduchotechnika 2 2 5 zá,zk
BUA010 Projektování BIM 1 2 2 zá,–
BWA012 Technologie stavebních procesů 2 1 3 –,kl

letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BCA004 Chemie prostředí 2 2 4 zá,zk
BHA029 Dřevostavby 2 2 4 zá,zk
BHA030 Stavebně fyzikální hodnocení 2 2 2 zá,–
BOA018 Dřevěné konstrukce 2 1 4 zá,zk
BPA015 Hospodaření s vodou v budovách 2 1 3 –,kl
BTA017 Elektroinstalace 2 2 5 zá,zk
BTA018 Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB) 2 2 4 zá,zk
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 –,zk
4. ročník

zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA031 Odborný projekt 1 2 2 zá,–
BHA033 Revitalizace budov 2 2 5 zá,zk
BHA034 Specializovaný seminář 3 5 –,kl
BHA035 Stavebně fyzikální hodnocení 3 2 2 zá,–
BLA021 Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcí 2 1 4 zá,zk
BTA019 Ochlazování budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BZA010 Stavební právo 2 2 zá,–

letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BHA036 Odborná praxe 20 2 zá,–
BHA037 Odborný projekt 2 2 2 zá,–
BHA038 Stavebně fyzikální hodnocení 4 2 2 zá,–
BTA020 Bakalářský seminář 3 5 –,kl
BTA021 Energetické hodnocení budov (EVB) 2 2 5 zá,zk
BUA011 Projektování BIM 2 2 2 zá,–
BVA024 Rozpočty ve stavebnictví 2 2 4 zá,zk
BWA013 Příprava a realizace staveb 2 2 4 zá,zk

letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky Cvičení Terén Kredity Ukončení
BHB039 Ekologické stavebnictví 2 1 4 zá,zk
BTB022 Vnitřní prostředí budov 2 1 4 zá,zk

 

 

Studijní plán bakalářského studia ke stažení zde.