Kontaktní údaje

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Česká republika

Garant studijního programu

doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.


+420 541 147 499

Email

Sociální sítě

Veveří 331/95, 602 00 Brno
Česká republika